(1)
Nichols, G. C. Això Era I No Era: Mito Y Memoria En Montserrat Roig. Arbor 2006, 182, 547-552.