Nichols, G. C. (2006). Això era i no era: mito y memoria en Montserrat Roig. Arbor, 182(720), 547–552. https://doi.org/10.3989/arbor.2006.i720.50